Lid van de Nederlandse Jeu des boules bond

 

Reglement Doubletten Competitie 2017

 

 • Er zijn 41 doubletten teams aangemeld, dit betekent dat de doubletten competitie deels gesplitst wordt. Tijdens het binnenseizoen wordt elke maand op twee woensdagavonden gespeeld. De poules A en B zullen op dezelfde avond spelen en de C poule speelt een andere avond. Tijdens het buitenseizoen spelen alle poules op dezelfde woensdagavond.
 • Deze competitie wordt in drie poules gespeeld. Deze poules zullen naar sterkte en op reeds verdiende plaatsing door de TC worden  ingedeeld, tenzij er gegronde reden is om e.e.a. anders te beoordelen.
 • Op beide dagen kan vrij gespeeld worden en/of kunnen er partijen worden ingehaald of vooruit gespeeld. Echter de competitie spelers hebben op deze woensdagen te allen tijde de eerste keuze van banen bij aanvang om half acht.
 • Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de NJBB met inachtneming bij het uitwerpen van de but van tenminste één meter van elk opstakel én uitlijnen van de banen buiten en een halve meter van de uitlijnen binnen.
 • Het is niet toegestaan dwars over de banen te spelen, bij het uitwerpen van de but mag men, mits de situatie dit toelaat, maximaal één baan verspringen.
 • Per equipe wordt een teamleider aangesteld. Dit is de eerstgenoemde persoon op de inschrijflijst. Elke teamleider vult voor zijn team een wedstrijdformulier in waarop de uitslagen én poule indeling van alle gespeelde partijen vermeld moeten worden. Als met een invaller gespeeld wordt vermeld deze dan op het wedstrijdformulier, met voor- en achternaam.
 • Inhalen/vooruit spelen van partijen dient op eigen initiatief te gebeuren, echter wel in overleg met de daarvoor aangewezen persoon binnen de TC. Dit dient wel vóór de volgende speelronde te zijn gebeurd. Inhalen kan in overleg met de tegenstanders op b.v. de dinsdagochtend en de vrije woensdagen of vrijdagavonden.
 • Een invaller mag in alle poules meespelen. Er wordt geen verschil gemaakt indien een invaller al in een lagere of hogere poule is ingevallen. Deelnemers aan deze competitie mogen echter niet als invaller voor een ander team spelen.
 • Per speeldag moet in de volgorde worden gespeeld, zoals op het verstrekte wedstrijdschema vermeld staat.
 • Indien een team op de speeldag niet aanwezig is zonder zich af te melden bij de tegenstander(s) of de daarvoor aangewezen persoon van de TC, verliest dit team alle te spelen partijen van die avond met 0-13. De tegenpartij wint dan met 13-6.
 • Indien een team zich tussentijds uit de competitie terugtrekt kan de TC beslissen de reeds gespeelde partijen uit de competitie te lichten en als niet gespeeld te beschouwen.
 • Winnaar is het team met de meeste winstpartijen. Als teams met een gelijk aantal winstpartijen eindigen geldt voor de rangschikking het saldo van alle gespeelde wedstrijden. Indien dit gelijk mocht zijn telt het onderlinge resultaat.
 • Aan het eind van de competitie mogen van elke poule de nummers één en twee promoveren. Dit geldt niet voor de nummers één en twee in de A-poule.
 • Aan het eind van de competitie degraderen de twee laagst genoteerde teams in de poules. Dit geldt niet voor de laagste twee teams in de C poule.
 • Voor situaties en geschillen waarin dit reglement t voorziet beslist de TC.