2022: Algemene Vergadering maart

 

De Algemene Vergadering van 22 maart werd bezocht door 50 leden. Zij vernamen van het bestuur de stand van zaken met betrekking tot de coronaperikelen, de financiën en de plannen voor de nabije toekomst. Financieel gezien gaat het de vereniging voor de wind, alhoewel er wat addertjes onder het gras liggen. Eén ervan is de hoogte van de energieprijzen.

 

Tijdens de Algemene Vergadering zijn diverse personen in het zonnetje gezet, voorzitter Huug Tielemans overhandigde allen een mooie bos bloemen.

Allereerst waren dat de vijf leden die dit jaar hun 25-jarig lidmaatschap vieren, te weten Paula van de Loo, Harry en Peter Dijkman en Wim en Joke Wubbe. Beide eerstgenoemden waren door omstandigheden niet op de vergadering.

Daarna was het de beurt aan enkele “afscheidnemers”:

Wim Wassenaar heeft na vele jaren de kantine-inkoop te hebben verzorgd het stokje over gedragen aan Frans Arrachart en Klaas Tanis. George Lengers heeft sinds mensenheugenis de lay-out van het clubblad verzorgd, vooral de laatste jaren kwam het creatieve brein van George prima tot uiting in het in kleur uitgegeven clubblad. De fotopagina’s waren George’s domein. Elly en Cok de Jeu hebben de laatste jaren de prijzen voor de toernooien verzorgd, het was fijn om aan het eind van een toernooi met iets leuks huiswaarts te keren. En ook “achter de schermen werker” Ron Heus kreeg voor even de schijnwerpers op zich gericht. 

Maar het hoogtepunt van de avond werd toch wel ingeruimd voor Jan van Vliet. Jan is al vanaf het begin penningmeester van de vereniging, een zeer bekwaam penningmeester. Echtgenote Jopie was, zonder dat Jan er erg in had, de zaal binnengekomen en nam op verzoek van Huug plaats naast Jan. Een korte schets van Jan’s inzet voor de club deed de emoties bij Jan zichtbaar loskomen. Huug rijkte hem een oorkonde uit en vroeg de vergadering in te stemmen met de titel “Erelid van Lbf”. Een daverend applaus was het gevolg. De bos bloemen volgde, evenals een door Huug in elkaar gelegde ode op de wijs van “Ome Jan”.