Lid van de Nederlandse Jeu des boules bond

 

Reglement Doubletten Competitie 2018

 

 • Er zijn 42 doubletten teams aangemeld; dit betekent dat de doubletten competitie deels gesplitst wordt. Tijdens het binnen seizoen wordt elke maand op twee woensdagavonden gespeeld. De poules A en B zullen op dezelfde avond spelen en de C poule speelt een andere avond. Tijdens het buitenseizoen spelen alle poules op dezelfde woensdagavond.
 • Deze competitie wordt in drie poules gespeeld. Deze poules zullen naar sterkte en op reeds verdiende plaatsing door de TC worden  ingedeeld, tenzij er gegronde reden is om e.e.a. anders te beoordelen.
 • Op beide dagen kan vrij gespeeld worden en/of kunnen partijen worden ingehaald of vooruit gespeeld. Echter de competitiespelers hebben op deze woensdagen te allen tijde de eerste keuze van banen.
 • Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de NJBB met inachtneming bij het uitwerpen van de but van tenminste één meter van elk obstakel én uitlijnen van de banen buiten en een halve meter van de uitlijnen binnen.
 • Het is niet toegestaan dwars over de banen te spelen, bij het uitwerpen van de but mag men, mits de situatie dit toelaat, maximaal één baan verspringen
 • Per equipe wordt een teamleider aangesteld. Dit is de eerstgenoemde persoon op de inschrijflijst. Elke teamleider vult voor zijn team een wedstrijdformulier in waarop de uitslagen én poule indeling van alle gespeelde partijen vermeld  moeten worden. Als met een invaller gespeeld wordt vermeld deze dan op het wedstrijdformulier, met voor- en achternamen.
 • Inhalen/vooruit spelen van partijen dient op eigen initiatief te gebeuren, echter wel in overleg met de daarvoor aangewezen persoon binnen de TC. Dit dient wel vóór de volgende speelronde te zijn gebeurd. Inhalen kan in overleg met de tegenstanders op bijv. de dinsdagochtend en de vrije woensdagen of vrijdagavonden.
 • Een invaller mag in alle poules meespelen. Er wordt geen verschil gemaakt wanneer een invaller al in een lagere of hogere poule is ingevallen. Deelnemers aan deze competitie mogen echter niet als invaller voor een ander team spelen.
 • Per speeldag moet in de volgorde worden gespeeld, zoals dat op het verstrekte wedstrijdschema vermeld staat.
 • Indien een team op de speeldag niet aanwezig is zonder zich af te melden bij de tegenstander(s) of de daarvoor aangewezen persoon van de TC, verliest dit team alle te spelen partijen van die avond met 0-13. De tegenpartij wint dan met 13-6.
 • Indien een team zich tussentijds uit de competitie terugtrekt kan de TC beslissen de reeds gespeelde partijen uit de competitie te lichten en als niet gespeeld te beschouwen.
 • Winnaar is het team met de meeste winstpartijen. Als teams met een gelijk aantal winstpartijen eindigen geldt voor de rangschikking het saldo van alle gespeelde wedstrijden. Indien dit gelijk mocht zijn telt het onderlinge resultaat.
 • Aan het eind van de competitie mogen van elke poule de nummers 1 en 2 promoveren. Dit geldt niet voor de nummers 1 en 2 in de A-poule.
 • Aan het eind van de competitie degraderen de 2 laagst genoteerde teams in de poules. Dit geldt niet voor de laagste 2 teams in de C poule.
 • Voor situaties en geschillen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC.