Lid van de Nederlandse Jeu des boules bond

 

Reglement Tripletten competitie 2018

 

 • Er zijn 20 teams aangemeld die in één poule spelen, waarbij een halve competitie wordt afgewerkt.
 • Na de voorronde wordt een indeling gemaakt in een A- en een B-poule.
 • De bovenste 10 teams spelen in de A-poule en de laatste 10 teams in de B-poule.
 • In deze poules wordt een volledige competitie gespeeld.
 • Resultaten van de voorronde wordt niet meegenomen in poules na indeling.
 • Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de NJBB met inachtneming van één meter van elk obstakel én uitlijnen van de banen buiten en een halve meter van de uitlijnen binnen bij het uitwerpen van de but.
 • Het is niet toegestaan dwars over de banen te spelen, bij het uitwerpen van de but mag men, mits de situatie dit toelaat, maximaal één baan verspringen
 • Per equipe wordt een teamleider aangesteld. Dit is de eerstgenoemde persoon op de inschrijflijst. Elke teamleider vult voor zijn team een wedstrijdformulier in waarop de uitslagen én poule indeling van alle gespeelde partijen vermeld moeten worden. Als er met een invaller gespeeld wordt vermeld deze dan op het wedstrijdformulier, hierbij graag ook voor- en achternamen vermelden.
 • Invallers, maximaal 2, mogen in alle poules meespelen. Er wordt geen verschil gemaakt indien een invaller al in een lagere of hogere poule ingevallen is. Deelnemers aan deze competitie mogen echter niet als invaller voor een ander team spelen.
 • Per speeldag moet in de volgorde gespeeld zoals dat op het verstrekte wedstrijdschema vermeld staat.
 • Alle wedstrijden worden op de geplande competitiedagen gespeeld, echter bij afwezigheid bestaat de mogelijkheid om deze partijen vooruit te spelen of achteraf in te halen.
 • Inhalen/vooruit spelen van partijen dient op eigen initiatief te gebeuren, echter met medeweten van de daarvoor aangewezen persoon binnen de TC. Dit dient wel vóór de volgende speelronde te zijn gebeurd. Inhalen kan in overleg met de tegenstanders op bijv. de dinsdagochtend en de vrije woensdag- en vrijdagavond.
 • Indien een team op de speeldag niet aanwezig is zonder zich af te melden bij de tegenstander(s) of de daarvoor aangewezen persoon van de TC, verliest dit team alle te spelen partijen van die avond met 0-13. De tegenpartij wint dan met 13-6.
 • Indien een team zich tussentijds uit de competitie terugtrekt kan de TC beslissen de reeds gespeelde partijen uit de competitie te lichten en als niet gespeeld te beschouwen.
 • Winnaar is het team met de meeste winstpunten. Bij gelijke stand telt het saldo van de poulewedstrijden. Indien dit gelijk mocht zijn telt het onderlinge resultaat.
 • Voor situaties en geschillen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC.