Mededelingen van het bestuur

Dankzij de versoepelingsmaatregelen van de overheid kunnen we weer buiten gaan boulen in viertallen.

Buiten
Normaliter gaan we op 1 mei naar buiten, maar op 16 maart a.s. mogen we buiten gaan spelen in doubletten; tripletten zijn dus uit den boze. Wanneer slecht weer spelen onmogelijk maakt, kunnen we dus niet binnen gaan spelen en zijn we genoodzaakt naar huis te gaan. Het is logisch dat je je kleding aanpast aan de weersomstandigheden.

Consumpties
Voorlopig blijft de kantine gesloten en gaan we ook geen voorzieningen treffen v.w.b. thee of koffie. Je kunt natuurlijk wel een gevuld thermoskannetje meenemen.

Protocol
Uiteraard blijven de geldende regels gehandhaafd:
– bij aanvang handen desinfecteren
– anderhalve meter in acht nemen
– omdat we buiten spelen is een mondkapje niet verplicht
– één persoon draagt zorg voor de werpring; omdat die buiten blijft hangen hoeft die na afloop niet gereinigd te worden 

– het meten wordt door één persoon gedaan; ieder team heeft zijn eigen butje
– zo min mogelijk van het toilet gebruikmaken
– corrigeer zo nodig elkaar op een vriendelijke manier

Speeltijden:
Zie speelkalender

Toezichthouder
Er zal altijd één toezichthouder aanwezig zijn. Behandel hem/haar met respect. We mogen blij zijn dat ze zich beschikbaar hebben gesteld voor deze taak.

Wedstrijden
Voorlopig zal de TC geen wedstrijden / toernooien organiseren. Een en ander is weer afhankelijk van eventuele versoepelingsmaatregelen van de overheid.

Vaccin
Inmiddels zijn alle leden boven de 80 jaar gevaccineerd. Wie weet dat aan het begin van de zomer alle leden gevaccineerd zijn. We hopen natuurlijk dat alle leden zich laten vaccineren.