Lid van de Nederlandse Jeu des boules bond

Reglement Doubletten Competitie 2019

 

 • Tijdens het seizoen wordt gespeeld op door de TC vooraf vastgestelde data. De poules A en B zullen dezelfde avond spelen en de C-poule speelt een andere avond. Tijdens het buiten seizoen spelen alle poules op dezelfde woensdagavond.
 • De competitie wordt in poules gespeeld. De TC heeft deze poules zijn ingedeeld naar sterkte en reeds verdiende plaatsing.
 • Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de NJBB met inachtneming bij het uitwerpen van de but van tenminste één meter van elk obstakel én uitlijnen van de banen.
 • Per speeldag moet in de volgorde worden gespeeld, zoals op het verstrekte wedstrijdschema vermeld staat.
 • Het is niet toegestaan dwars over de banen te spelen, bij het uitwerpen van de but mag men maximaal één baan verspringen. Zijn er geen wedstrijden meer in de directe omgeving, mag men hiervan afwijken en het vrije veld gebruiken.
 • Per equipe is de eerstgenoemde persoon op de inschrijflijst de teamleider. Deze vult voor zijn team een wedstrijdformulier in met daarop:
  •     de namen van de teamleden
  •     vermelding van de poule waarin het team uitkomt
  •     de teams met namen van de tegenstanders met de uitslag daarbij vermeld.
 • Als met een invaller gespeeld wordt, vermeld dan deze naam met de tekst “invaller” op het wedstrijdformulier met voor- en achternaam en of het een A/B/C speler betreft.
 • Een team kan gebruik maken van een invaller. Bij geen deelname aan de huidige competitie is de poule-indeling van de door de invaller meest recent gespeelde competitie bepalend in welke poule(s) mag worden gespeeld. Een C-speler kan invallen in de A/B/C poule, een B speler in de A/B poule en een A speler in de A poule. Deelnemers aan deze competitie mogen echter niet als invaller voor een ander team spelen. In alle andere gevallen zal de TC de poule-indeling van de invaller vooraf moeten bepalen. Een invallende speler die voor het eerst deel neemt aan onze competitie en daarnaast bij enige andere vereniging niet in competitieverband heeft gespeeld zal als C speler worden aangemerkt, tenzij de TC anders heeft beslist.
 • Op competitiedagen kunnen partijen worden ingehaald of vooruit gespeeld, mits er ruimte voor is.. Daarnaast kan men vrij spelen op de competitiedagen, echter de competitiespelers hebben op deze competitiedagen te allen tijde de eerste keuze van banen.
 • Stelregel is dat partijen die niet op de door de TC vastgelegde speeldatum worden gespeeld vooraf danwel achteraf dienen te worden ingehaald.  Inhalen/vooruit spelen van partijen dient op eigen initiatief te gebeuren, echter wel in overleg met de daarvoor aangewezen persoon binnen de TC. Dit inhalen dient wel vóór de volgende speelronde te zijn gebeurd. Is dat niet mogelijk dan dient met de TC overleg plaats te vinden over verlenging van deze termijn. Inhalen kan in overleg met de tegenstanders op bijv. de dinsdagochtend of middag en de vrije woensdag- en vrijdagavonden.
 • Een aantal vrije woensdagavonden zijn aangemerkt als inhaalavond (zie website: speelkalender). Op deze avonden kan men partijen inhalen en/of vooruit spelen. Alle inhaalpartijen dienen wel gespeeld te zijn voorafgaand aan de laatste competitieronde tenzij met de TC een latere speeldatum is overeengekomen.
 • Het niet inhalen van partijen is een reden voor de TC het betreffende team uit de competitie te verwijderen. De TC zal de reeds gespeelde partijen van het team uit de competitie lichten en als niet gespeeld beschouwen.
 • Indien een team op de vastgelegde speeldag niet aanwezig is zonder zich af te melden bij de tegenstander(s) of de daarvoor aangewezen persoon van de TC, kan de TC besluiten het team uit de competitie te nemen. Zo niet, dan zullen de niet gespeelde partijen ingehaald moeten worden.
 • Indien een team zich tussentijds uit de competitie terugtrekt of de TC het team uit de competitie neemt zal de TC de reeds gespeelde partijen uit de competitie lichten en als niet gespeeld beschouwen.
 • Winnaar is het team met de meeste winstpartijen. Als teams met een gelijk aantal winstpartijen eindigen geldt voor de rangschikking het saldo van alle gespeelde wedstrijden. Indien dit gelijk mocht zijn telt het onderlinge resultaat (OR).
 • Aan het eind van de competitie promoveren van elke poule de nummers 1 en 2. Dit geldt niet voor de nummers 1 en 2 in de A-poule.
 • Aan het eind van de competitie degraderen de 2 laagst genoteerde teams in de poules. Dit geldt niet voor de laagste 2 teams in de C-poule.
 • Voor situaties en geschillen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC.