Tripletten: reglement

.

Reglement Tripletten competitie 2021

.

  • Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de NJBB met inachtneming bij het uitwerpen van de but van tenminste één meter van elk obstakel én uitlijnen van de banen.
  • Het is niet toegestaan dwars over de banen te spelen, bij het uitwerpen van de but mag men maximaal één baan verspringen. Zijn er geen wedstrijden meer in de directe omgeving, mag men hiervan afwijken en het vrije veld gebruiken.
  • Per equipe is de eerstgenoemde persoon op de inschrijflijst de teamleider. Deze vult voor zijn team een wedstrijdformulier in met daarop de juiste gegevens die van belang zijn voor het opmaken van de stand.
  • Tijdens het seizoen wordt gespeeld op de door de TC vooraf vastgestelde data.
  • Alle teams spelen in één poule en wordt er een volledige competitie gespeeld.
  • De wedstrijden dienen op de speelavond volgens vastgesteld schema gespeeld te worden, inhalen is niet meer mogelijk.
  • Elk team kan per seizoen 6 speelavonden afwijken van het ingeschreven team.
  • Indien een team niet kan spelen, worden de wedstrijden als verloren beschouwd. Het niet aanwezige team verliest met 0-13 en de tegenstander wint met 13-6, conform de regels van de NJBB.
  • Winnaar is het team met de meeste winstpunten. Bij gelijke stand telt het saldo van de poulewedstrijden. Indien dit gelijk mocht zijn telt het onderlinge resultaat (OR).
  • Bij exceptionele gevallen beslist de TC.