Individueel: reglement

 

Reglement Individueel 2021

 

 • Er is voor deze competitie geen voorinschrijving en men betaalt geen inschrijfgeld.
 • Iedereen die aanwezig is doet automatisch mee.
 • Naar aanleiding van de einsduitslag 2016 worden de spelers in een A- en B-poule ingedeeld.
 • Spelers uit de A-poule die in het nieuwe seizoen of tijdens het nieuw seizoen geen lid meer zijn van Lbf, worden niet vervangen door spelers uit de B-poule.
 • Partijen worden ingedeeld d.m.v. loting.
 • Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de NJBB met inachtneming bij het uitwerpen van de but van tenminste één meter van elk obstakel én uitlijnen van de banen buiten en een halve meter van de uitlijnen binnen.
 • Het is niet toegestaan dwars over de banen te spelen, bij het uitwerpen van de but mag men, mits de situatie dit toelaat, maximaal één baan verspringen.
 • In principe wordt in doubletten vorm gespeeld, doch als het aantal deelnemers het nodig maakt wordt een tripletten of een “3 tegen 2” gevormd. In geen geval kan 1 tegen 1 of 2 tegen 1 gespeeld worden.
 • Bij tripletten of “3 tegen 2” teams wordt vóór het begin van de eerste partij aan elke speler een nummer toegekend. Dit nummer is van belang voor de indeling van de teams in de tweede en derde partij.
 • Bij twee tripletten is de teamindeling:

1e partij  :  1 + 2 + 3  tegen  4 + 5 + 6

2e partij  :  1 + 3 + 6  tegen  2 + 4 + 5

3e partij  :  2 + 3 + 5  tegen  1 + 4 + 6

 • Bij “3 tegen 2” heeft telkens een van de vijf een vrijstaand nummer. De uitslag van het vrijstaand nummer is 13 – 6.
 • De teamindeling is dan als volgt:

1e partij  :  1 + 2  tegen  3 + 4           nr. 5 speelt niet en wint met 13 – 6

2e partij  :  1 + 3  tegen  2 + 5           nr. 4 speelt niet en wint met 13 – 6

3e partij  :  1 + 5  tegen  2 + 4           nr. 3 speelt niet en wint met 13 – 6

 • Op de speeldag is een schema van deze indeling aanwezig.
 • Na de drie partijen moet één wedstrijdformulier ingeleverd worden met daarop alle namen en alle uitslagen. Iedereen parafeert op de achterzijde voor juiste invulling. Indien iemand een vrijstaand nummer heeft zet men “VRIJ” achter zijn naam, waarbij voor- en achternaam worden vermeld.
 • Kampioen per groep wordt uiteindelijk degene die aan het eind van de competitie de meeste partijen gewonnen heeft en het beste puntensaldo heeft.
 • Aan het eind van de competitie promoveren de nummers één t/m tien van de B-poule naar de A-poule. Uit de A-poule degraderen de onderste tien naar de B-poule.
 • Personen die tijdens het jaar lid van Lbf worden en meedoen worden ingedeeld in de B-poule. De gespeelde wedstrijden na intreding tellen voor de eindstand.
 • Voor situaties en geschillen waarin dit reglement niet voorziet beslist de TC