Lid van de Nederlandse Jeu des boules bond

Les boules fleuries

Accommodatie:   Gerard Doustraat 52,   2162 CP Lisse,  tel. 0252 416 588
Secretariaat:      Albert Verweylaan 62,   2182 PX Hillegom, tel, 0252 – 521348 

Bankrekening:     NL76 RABO 0336 530390
Inschrijfnummer  KvK            4044 8078

Aangesloten bij de NJBB  (vereniging nr. 6025)

Bestuur   Telefoon Email
Voorzitter Huug Tielemans 0252 412 876  voorzitter@lesboulesfleuries.nl
Secretaris Marian Nederlof 0252 521348  secretaris@lesboulesfleuries.nl
Penningmeester/Vicevoorzitter Jan van Vliet 06 5124 9993  penningmeester@lesboulesfleuries.nl
Accommodatie beheer Koos van Dijk 0252 411 193  accommodatiebeheer@lesboulesfleuries.nl
Wedstrijdzaken Taco Ringma 0252 426 596  wedstrijdzaken@lesboulesfleuries.nl
       
Technische Commissie      
Voorzitter Taco Ringma
0252 426596
 wedstrijdzaken@lesboulesfleuries.nl
Leden Cees Vesseur 0252 414 103  tc-lid1@lesboulesfleuries.nl
  Nita Schutter 0252 348 987  tc-lid2@lesboulesfleuries.nl
  Ron Heus 06 1600 4092  tc-lid3@lesboulesfleuries.nl
  Kees van Ruiten 0252 215 840  tc-lid4@lesboulesfleuries.nl
       
Beheer ‘Kantine’  Wim Wassenaar 0252 411 624  kantinebeheer@lesboulesfleuries.nl
       
Redactie clubblad  Frans Snaar 06 1297 2244  redactieclubblad@lesboulesfleuries.nl
Advertenties/lay-out  George Lengers 0252 521 478  advertenties-layout@lesboulesfleuries.nl
 Website  Kor Middel 0252 377 973  webmaster@lesboulesfleuries.nl

Statuten LBF klik hier!

Huishoudelijk reglement klik hier!

Organogram klik hier!