Commissies

 

Technische commissie
Voorzitter Taco Ringma
0252 426 596     

wedstrijdzaken@lesboulesfleuries.nl

Leden Cees Vesseur
0252 414 103
  Nita Schutter
0252 348 987
  Ron Heus
06 1600 4092
wedstrijdzaken@lesboulesfleuries.nl
   

 

VACATURE

Kantine commissie 
voorzitter Huug Tielemans
0252 412 876
humatiel@gmail.com 
kantine beheerder Wim Wassenaar
0252 411 624
Lief en leed
  Marga van der Poel
06 2855 8515
Redactie Clubblad
Redacteur  Frans Snaar
06 1297 2244
franssnaar@outlook.com
Advertenties / lay-out George Lengers
0252 521 478
georia@ziggo.nl
Website
webmaster Kor Middel
0252 377 973
webmaster@lesboulesfleuries.nl
content beheerder Frans Snaar
06 1297 2244
franssnaar@outlook.com