Commissies

 

Technische commissie
Voorzitter Taco Ringma
0252 426 596      

wedstrijdzaken@lesboulesfleuries.nl

Leden Cees Vesseur
0252 414 103 
  Nita Schutter
0252 348 987 
  Ron Heus
06 1600 4092       

wedstrijdzaken@lesboulesfleuries.nl

Wedstrijdzaken

     

Rob de Kruijff
0252 416 456 

 

Kantine commissie 
voorzitter Huug Tielemans
0252 412 876
humatiel@gmail.com 
kantine beheerder Frans Arrachart
06 4018 9138  

fam.arrachart@quicknet.nl

Lief en leed
  Marga van der Poel
06 2855 8515
Redactie Clubblad
Redacteur  Frans Snaar
06 1297 2244
franssnaar@outlook.com
Advertenties / lay-out   vacature
Website
webmaster Kor Middel
0252 377 973
webmaster@lesboulesfleuries.nl
content beheerder Frans Snaar
06 1297 2244
franssnaar@outlook.com