Bestuur

 

Voorzitter
Huug Tielemans
0252 412 876
humatiel@gmail.com 
Secretaris
Marian Nederlof
06 3060 6416
m.nederlof@snelnet.net
Penningmeester /
Vice voorzitter
Jan van Vliet
06 5124 9993
j.vliet@planet.nl
Accommodatie beheer
Koos van Dijk
0252 411 193
kvd46@hotmail.com 
Wedstrijdzaken
Taco Ringma
0252 426 596
tacoringma@gmail.com

 
 
 
 
 

 Bestuur
 
 
 
 Voorzitter
 Huug Tielemans
0252 412 876
 Secretaris
 Marian Nederlof
06 3060 6416
 Penningmeester/Vicevoorzitter
 Jan van Vliet
06 5124 9993
 Accommodatie beheer
 Koos van Dijk
0252 411 193
 Wedstrijdzaken
 Taco Ringma
0252 426 596