Tripletten: reglement

.

Reglement Tripletten competitie 2023

 

 1. Er wordt gespeeld volgens de laatste versie van het Reglement voor de Petanquesport (RPS) van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB).

 2. De wedstrijden worden gespeeld op de data volgens vastgesteld schema. Het schema vermeld tevens de wedstrijden die gespeeld worden op de betreffende datum.
  De volgorde van de wedstrijden, vermeld in het schema, dienen in deze volgorde gespeeld te worden. Inhalen is niet mogelijk. In de maanden juli en augustus wordt er niet gespeeld. 


 3. Per team is de eerstgenoemde persoon op de inschrijflijst de teamleider. Deze vult voor zijn team, op de speelavond, een wedstrijdformulier in met daarop de juiste gegevens die van belang zijn voor het opmaken van de stand.

 4. Elk team kan maximaal 6 speelavonden afwijken van de ingeschreven samenstelling. Het is dan mogelijk max. 2 vervangers op te stellen i.o.m. en na goedkeuring van WZ.

 5. Indien een team niet kan spelen wordt de wedstrijd als verloren beschouwd. Het niet aanwezige team verliest met 0-13 en de tegenstander wint met 13-6.

 6. Een team dat zich terugtrekt uit de competitie wordt uitgesloten voor de rest van de competitie. Alle uitslagen van wedstrijden die door dat team al zijn gespeeld komen te vervallen.

 7. Kampioen wordt het team dat, na alle gespeelde wedstrijden, bovenaan staat.
  Bepalend is het aantal winstpartijen, gevolgd door het saldo. Bij gelijke stand van beide criteria wordt het onderlinge resultaat bepalend. De teams die behoren tot de top 3 ontvangen een aandenken. 


 8. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist WZ