Tripletten: reglement

.

Reglement Tripletten competitie 2022

  1. Er wordt gespeeld volgens de laatste versie van het Reglement voor de Petanquesport (RPS) van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB).
  1. De werpcirkel dient op tenminste één meter van enig obstakel of uitlijn te worden neergelegd.
  1. Het but dient bij het uitwerpen minimaal 50 centimeter tot enig obstakel en uitlijnen van de banen verwijderd te zijn en mag maximaal één baan verspringen. Indien er geen wedstrijden meer in de directe omgeving worden gespeeld mag hier van worden afgeweken en het vrije veld worden gebruikt.
  1. Per team is de eerstgenoemde persoon op de inschrijflijst de teamleider. Deze vult voor zijn team een wedstrijdformulier in met daarop de juiste gegevens die van belang zijn voor het opmaken van de stand.
  1. De wedstrijden dienen op de geplande avond volgens het speelschema gespeeld te worden. Inhalen is niet mogelijk.
  1. Elk team kan maximaal 6 speelavonden afwijken van de ingeschreven samenstelling. Het is dan mogelijk een vervanger op te stellen i.o.m. en na goedkeuring van de TC.
  1. Indien een team niet kan spelen wordt de wedstrijd als verloren beschouwd. Het niet aanwezige team verliest met 0-13 en de tegenstander wint met 13-6.
  1. Kampioen wordt het team dat, na alle gespeelde wedstrijden, bovenaan staat. Bepalend is het aantal winstpartijen, gevolgd door het saldo. Bij gelijke stand van beide criteria wordt het onderlinge resultaat bepalend.
  1. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de TC