Individueel: reglement

 

Reglement Individueel 2022

  1. Er wordt gespeeld volgens de laatste versie van het Reglement voor de Petanquesport (RPS) van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB).
  1. De werpcirkel dient op tenminste één meter van enig obstakel of uitlijn te worden neergelegd.
  1. Het but dient bij het uitwerpen minimaal 50 centimeter tot enig obstakel en uitlijnen van de banen verwijderd te zijn en mag maximaal één baan verspringen. Indien er geen wedstrijden meer in de directe omgeving worden gespeeld mag hier van worden afgeweken en het vrije veld worden gebruikt.
  1. Er wordt in principe gespeeld in doubletten Inschrijving is niet nodig.
  1. Op de speelavond wordt er geloot welke viertallen met elkaar spelen. Er worden 3 partijen gespeeld, telkens met een andere teammaat (AB – CD, AC – BD, AD – BC). Indien het aantal deelnemers niet deelbaar is door 4, wordt er met 5 en/of 6 personen gespeeld volgens de indeling op het inschrijfbord.
  1. Kampioen is degene die, na alle gespeelde wedstrijden, bovenaan staat. Bepalend is het aantal winstpartijen, gevolgd door het saldo. Bij gelijke stand van beide criteria wordt er gekeken naar het aantal gespeelde wedstrijden en het onderlinge resultaat.
  1. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de TC