Bram Borsje Bokaal: Reglement

 

Reglement Bram Borsje bokaal 2022

  1. Er wordt gespeeld volgens de laatste versie van het Reglement voor de Petanquesport (RPS) van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB).
  1. De werpcirkel dient op tenminste één meter van enig obstakel of uitlijn te worden neergelegd.
  1. Het but dient bij het uitwerpen minimaal 50 centimeter tot enig obstakel en uitlijnen van de banen verwijderd te zijn en mag maximaal één baan verspringen. Indien er geen wedstrijden meer in de directe omgeving worden gespeeld mag hier van worden afgeweken en het vrije veld worden gebruikt.
  1. Er wordt gespeeld één tegen één (tête-à-tête). 
  1. Per speelavond wordt de tegenstander bepaald d.m.v. loting. Gedurende het jaar zal zoveel mogelijk voorkomen worden dat er gespeeld wordt tegen een zelfde tegenstander. Omdat dit mede afhankelijk is van het aantal deelnemers, zal dit echter niet altijd mogelijk zijn. 
  1. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan het zijn dat er onvoldoende banen beschikbaar zijn op een speelavond. Het lot beslist dan wie er later moet beginnen.
  1. De wedstrijden dienen op de geplande avond volgens het speelschema gespeeld te worden. Inhalen is niet mogelijk.
  1. Winnaar van de Bram Borsje Bokaal is degene die, na alle gespeelde wedstrijden, bovenaan staat. Bepalend is het aantal winstpartijen, gevolgd door het saldo. Bij gelijke stand van beide criteria wordt er gekeken naar het aantal gespeelde wedstrijden en het onderlinge resultaat.
  1. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de TC