BB Bokaal: Reglement

 

Reglement Bram Borsje bokaal 2023

 

  1. Er wordt gespeeld volgens de laatste versie van het Reglement voor de Petanquesport (RPS) van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB).

  2. Er wordt gespeeld één tegen één (tête-à-tête).

  3. De wedstrijden worden in principe gespeeld op de eerste vrijdagavond van de maand.

  4. Per speelavond wordt de tegenstander bepaald d.m.v. loting. Gedurende het jaar zal zoveel mogelijk voorkomen worden dat er gespeeld wordt tegen een zelfde tegenstander. Omdat dit mede afhankelijk is van het aantal deelnemers, zal dit echter niet altijd mogelijk zijn.

  5. Afhankelijk van het aantal deelnemers kan het zijn dat er onvoldoende banen beschikbaar zijn op een speelavond. Het lot beslist dan wie er later begint.

  6. Winnaar is degene die, na alle gespeelde wedstrijden, bovenaan staat. Bepalend is het aantal winstpartijen, gevolgd door het saldo. Bij gelijke stand van beide criteria wordt er gekeken naar het aantal gespeelde wedstrijden en het onderlinge resultaat. De deelnemers die behoren tot de top 3 ontvangen een aandenken.

  7. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist WZ.