Doubletten: reglement

.

Reglement Doubletten Competitie 2023

 

 1. Er wordt gespeeld volgens de laatste versie van het Reglement voor de Petanquesport (RPS) van de Nederlandse Jeu de Boules Bond (NJBB).

 2. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen wordt er in meerdere poules gespeeld. De indeling wordt bepaald door WZ. Daarbij zal een aantal criteria een rol spelen. Dit zijn o.m. het puntensysteem (zie hierna), het (ingeschatte) speelniveau van (nieuwe) deelnemers en het al of niet willen promoveren.

 3. Het puntensysteem werkt als volgt. De teams van alle poules van het afgelopen jaar worden in rangorde achter elkaar gezet. De teamleden van het eerste team krijgen allebei 1 punt, de teamleden van het tweede team krijgen allebei 2 punten, etc. De beste deelnemer(s) staat (staan) bovenaan met de minste punten. Voor bepaling van de poule indeling, voor het nieuwe jaar, wordt gekeken naar het gezamenlijk aantal punten van beide deelnemers. Zo zullen teamwisselingen dus ook correct worden ingedeeld. Deze lijst zal vervolgens gesplitst worden in meerdere poules.

 4. De wedstrijden worden gespeeld op de data volgens vastgesteld schema. Het schema vermeld tevens de wedstrijden die gespeeld worden op de betreffende datum. De volgorde van de wedstrijden, vermeld in het schema, dienen in deze volgorde gespeeld te worden. Inhalen is niet mogelijk. In de maanden juli en augustus wordt er niet gespeeld.

 5. Per team is de eerstgenoemde persoon op de inschrijflijst de teamleider. Deze vult voor zijn team, op de speelavond, een wedstrijdformulier in met daarop de juiste gegevens die van belang zijn voor het opmaken van de stand.

 6. Elk team kan maximaal 4 speelavonden afwijken van de ingeschreven samenstelling. Het is dan mogelijk een vervanger op te stellen i.o.m. en na goedkeuring van WZ.

 7. Indien een team niet kan spelen wordt de wedstrijd als verloren beschouwd. Het niet aanwezige team verliest met 0-13 en de tegenstander wint met 13-6.

 8. Een team dat zich terugtrekt uit de competitie wordt uitgesloten voor de rest van de competitie. Alle uitslagen van wedstrijden die door dat team al zijn gespeeld komen te vervallen.

 9. Kampioen wordt het team dat in een poule, na alle gespeelde wedstrijden, bovenaan staat. Bepalend is het aantal winstpartijen, gevolgd door het saldo. Bij gelijke stand van beide criteria wordt het onderlinge resultaat bepalend. De teams die behoren tot de top 3 in een poule ontvangen een aandenken.

 10. Het team dat winnaar wordt van een poule (niet zijnde de A-poule) komt in aanmerking voor promotie. Promotie is niet verplicht. Indien een team niet wil promoveren gaat het recht van promotie naar het team dat als tweede in de betreffende poule is geëindigd. Indien ook dat team niet kan of wil promoveren, vervalt het recht op promotie voor de betreffende poule. Als er een team in een poule promoveert betekent dat ook automatisch dat een team uit de bovenliggende poule degradeert.

 11. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist WZ