Wat is petanque

.

Wat is Petanque (Jeu de Boules)?
.
Als we in Nederland over ‘Jeu de Boules’ spreken, bedoelen we eigenlijk ‘Petanque’.
De eenvoud van Petanque heeft er voornamelijk voor gezorgd dat het mondiaal en nationaal verreweg de meest voorkomende spelvariant van het Jeu de Boules is geworden.

.
Petanque kan individueel worden gespeeld, maar ook in teams van twee spelers (doublette) of drie spelers (triplette). De triplette vorm wordt internationaal als de belangrijkste variant beschouwd.

.
Hoewel er in de jaren 50 reeds Jeu de Boules verenigingen bestonden, werd de NJBB pas in 1972 opgericht. In 1974 sloot de NJBB zich aan bij de Fédération Internationale de Pétanque et Jeu Provençal (FIPJP).
Hoewel onder het dak van de NJBB allerlei varianten van Jeu de Boules gehuisvest kunnen worden, heeft de NJBB zich van meet af aan gericht op het Petanque.
Inmiddels beschikt de NJBB over circa 18.000 aangesloten leden, verdeeld over 210 verenigingen door het hele land.
.
Petanque als recreatie- en wedstrijdsport laat zich het best beoefenen in clubverband bij:

 

halkopie