Herken je deze personen?

 

Deze rubriek kent al een rijke historie. Vele jaren terug werd ze gebruikt ter introductie van nieuwe leden. De bedoeling was dat de leden aan de hand van een foto uit de jonge jaren raadden wie op de foto stond. Later werd daar het winnen van een koffiekaart aan toegevoegd. Leo van Berkel was de grote animator achter de rubriek. Met diens overlijden heeft Co de Graaf de rubriek voortgezet.

Tweemaandelijks werd de foto in het clubblad geplaatst, tezamen met de uitslag van het vorige “raadsel”. Nu het clubblad is opgeheven heeft de rubriek hier haar plekje gevonden.

 

De te raden personen:

   
2023  maart – april
2023  mei – juni
2023  juli – augustus – september
2023 oktober – november – december