Jubileum receptie

Frans Snaar

Na een jaar voorbereiding was het dan eindelijk zover, 28 april 2017. De dag dat leden en genodigden van Les boules fleuries het 25 jarig jubileum vierden.

Veel overleg was nodig en met de als vanzelfsprekende hulp van heel veel vrijwilligers was het boulodrôme omgetoverd tot een ware feestdag, was een enigszins formeel programma samengesteld en waren alle verwachtingen gespannen.

Nadat een ieder door de bestuursleden was verwelkomd en de heel verrassende cadeaus in ontvangst waren genomen, opende Rob het jubileum. De circa 150 aanwezigen waren muisstil, want dit was dan het moment waarop het echt zou gaan gebeuren, 25 jaar Lbf!

En wie anders dan Huug mocht in z’n toespraak het jubileum verwoorden. Dat deed hij met verve, onder andere door alle aanwezigen welkom te heten, de vrijwilligers te danken en wat kleine anekdotes er tussendoor te “gooien”.

De zeven leden van het allereerste uur, en nog steeds lid, werden op het podium geroepen en kregen uit handen van Huug een bos bloemen. Daarna was het de beurt aan de elf leden, en nog steeds lid, die in 1992 onze vereniging kwamen versterken. Ook zij kregen een bos bloemen overhandigd. De blije gezichten spraken boekdelen.

Sjoerd Pieterse sprak als voorzitter van de NJBB (“de bond”) z’n gelukwensen uit. Hij had al vele verhalen over de Lissese accommodatie gehoord, maar dat men in staat was die zelfs om te toveren tot een puike feestzaal, daarvoor alle bewondering.

De klap op de vuurpijl moest nog komen. Zonder dat Rob het wist stond burgemeester Lies Spruijt al enige tijd in de gang te wachten. Rob moest toch door en kondigde dus maar aan dat ofwel Lies ofwel de aanwezige Adri de Roon het woord zou nemen. Dus kwam Lies de zaal binnen. En wat niemand verwachtte gebeurde wel, Jan van Vliet, helemaal van niets wetend en eigenlijk pas op vermoedend op het moment dat Lies ging spreken, werd op het podium geroepen en na een lijst van Jan’s vrijwilligerswerk kreeg hij het ereteken opgespeld: Lid in de Orde van Oranje Nassau !!!

Een ovationeel applaus ondersteunde de beslissing van de burgemeester en Jan moest heel even de adem hervinden toen hij aanving met z’n niet voorbereide speech.

Het formele gedeelte werd afgesloten met een glas champagne, op een zonnige toekomst voor de vereniging. Het werd een bijzonder aangenaam feestje, vele handen werden geschud, vele blijde gezichten waren te aanschouwen en de enorme complimenten aan wie het maar wilde horen werden uitgesproken. Het bleef nog lang “onrustig” in de feestzaal, een heel gezellige “onrust”….