Vriend van Les boules fleuries

  Achternaam

  Voornaam

  Straat en huisnummer

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoon / Mobiel

  E-mailadres

  Ik kies voor een bijdrage van:
  25 euro per jaar100,00 euro voor 5 jaar

  Ik geef Les Boules Fleuries toestemming voor het plaatsen van foto's op de sociale media, website, clubblad en in de krant
  JaNee

  Les Boules Fleuries beschikt over en handelt conform een privacy verklaring.

  Opmerkingen: